پخش سبزی خوردن در کرج

گرید لیست

نمایش یک نتیجه

سبزی خوردن تازه و آماده

سبزی خوردن تازه و آماده

آبیاری با آب چاه
دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت
شسته شده با دستگاههای تمام اتومات
ضدعفونی شده با ازون
آماده مصرف