بزرگترین تولید کننده سالاد شیرازی

هم اکنون بصورت بسته بندی و آماده مصرف در خط تولید سلام کاکو قرار گرفته است.

سالاد ها را در وزن های مختلف و بسته بندی های گوناگون می توان از سلام کاکو تهیه کرد

گرید لیست

نمایش یک نتیجه