سبزی خرد شده

گرید لیست

نمایش یک نتیجه

سبزی خرد شده

سبزی خرد شده

قرمه ، کوکو ، پلو ، آش
سبزیجات آبیاری شده با آب چاه
دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت
شسته شده و خرد شده با دستگاههای تمام اتومات